Odpłatność w „Wesołym Smoku” wynosi 850 złotych miesięcznie, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

  • Czesne obejmuje opiekę nad dzieckiem, trzy posiłki dziennie, wszystkie zajęcia dodatkowe,
    okresowe atrakcje (teatrzyki, warsztaty, wycieczki), podręczniki, materiały plastyczne i
    ubezpieczenie.
  • W przypadku  jednoczesnego uczęszczania do Przedszkola rodzeństwa, opłata miesięczna za drugie dziecko wynosi 650 złotych.
  • Opłata za dziecko sześcioletnie realizujące obowiązek przygotowania do szkoły wynosi 750 złotych.
  • Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 350 złotych.
  • Rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola oraz naszych absolwentów jest zwolnione z opłaty wpisowej.
  • W przypadku  równoczesnego zapisywania do przedszkola rodzeństwa, opłatę wpisową uiszcza się za jedno dziecko.